Dziś jest: Sobota, 20 kwietnia 2019 r.

Imieniny: Czeslawa Agnieszki

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...

 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

 • A
 • A
 • A

Sesja Rady Gminy - 30.12.2015

W dniu 30 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbedzie się XVIII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej. VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 2. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
 4. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
 5. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
 6. Przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Brzeźnio na 2016 rok.
 7. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brzeźnio na 2016 rok.
 8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.
 9. Uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
VII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
VIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2015 rok.
IX. Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno - Socjalnej za 2015 rok.
X. Informacja dotycząca działalności Rady Gminy za 2015 rok.
XI. Sprawy różne.
XII. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

W dniu 24 GRUDNIA 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny

W dniu 24 GRUDNIA 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny.
W sprawach nagłych związanych z USC prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 507 024 725 lub 43 820 37 70.

Sesja Rady Gminy - 16.12.2015

W dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu XVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej. VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 2. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030.
VII. Sprawy różne
VIII. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 21.10.2015

W dniu 21 października 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio-Lipno- Etap I od km 0+000 do km 2+244,70”.
 2. Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu na kadencję lat 2016 – 2019.
 3. Udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Idziego w Brzeźniu.
 4. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 09.09.2015

W dniu 09 września 2015 roku (środa o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
II. Wręczenie stypendiów Gminy Brzeźnio dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
III. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
IV. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
V. Informacja o działalności Rady Powiatu.
VI. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Uchylenia uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Brzeźnio.
 2. Zaliczenia dróg o oznaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
 3. Pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
 4. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu – Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sieradzu na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej – ul. Topolowa w Brzeźniu poprzez wymianę istniejącego kanału deszczowego”.
 5. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 6. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030.
VIII. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-wsze półrocze 2015 roku.
IX. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo – wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego.
X. Sprawy różne:
XI. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

W DNIU 14 SIERPNIA 2015 R. (PIĄTEK) URZĄD GMINY BRZEŹNIO BĘDZIE NIECZYNNY

W związku z dniem 15.08.2015 r. - Świętem Wniebowzięcia NMP, przypadającym w sobotę, dzień 14.08.2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brzeźniu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W sprawach nagłych związanych z USC prosimy o kontakt tel. 507 024 725 lub 43 820 37 70

UWAGA !!! Barszcz Sosnowskiego

Na granicy sołectw Nowa Wieś i Pyszków, na nieużytkach potocznie określanych jako „łąki poniemieckie” pojawiła się roślina zwana BARSZCZEM SOSNOWSKIEGO.

Barszcz ten można również spotkać jako pojedyncze rośliny w innych miejscach. Mając powyższe na uwadze nie należy podchodzić blisko do rośliny, a tym bardziej jej dotykać.
Kontakt z rośliną może spowodować poparzenie ciała i stanowi zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Roślina dorasta często do 3,5 metra wysokości i wygląda jak na załączonym zdjęciu.

Obecnie powiadomiono właścicieli gruntów, na których wykryto Barszcz Sosnowskiego o konieczności jego usunięcia.

Informacje o barszczu Sosnowskiego.

Z początkiem lata zaczęły się pojawiać skupiska barszczu Sosnowskiego. Barszcz Sosnowskiego jak powszechnie wiadomo jest silnie toksyczny oraz alergizujący. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.
Wysoka temperatura oraz duże nasłonecznienie uwalnia toksyczne związki barszczu Sosnowskiego z rośliny w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty. W szczególnych przypadkach mogą prowadzić do uszkodzenia wzroku.
Często poparzenia barszczem Sosnowskiego są mylone z poparzeniami pokrzywy.
Najprostszą metodą usunięcia barszczu jest ręczne wyrywanie rośliny. Koniecznie w ubraniu ochronnym i rękawicach.
Kolejnym sposobem jest chemiczne zwalczania barszczu poprzez stosowanie herbicydu Perzocyd 280 SL.. Opryski powinno prowadzić się w następujących przez okres od maja do później jesieni przez okres rozwoju rośliny.

Uwaga!

Usuwanie tej rośliny bez odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić nawet do śmierci. Apelujemy, aby przypadki wstąpienia rośliny zgłaszać do Władz Gminy i usuwać jak najszybciej.
 

Źródło: www.ekologiczny-dom.com

Sesja Rady Gminy - 24.06.2015

W dniu 24 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się X Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Informacja o działalności kulturalnej na terenie Gminy.
VII. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy za 2014 r.
VIII. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu.
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźniu.
4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego w Kliczkowie Wielkim.
5. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2014 rok.

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
b) dyskusja;
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2014 rok.

6. Udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2014 rok.

a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2014 rok
b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnio za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu gminy;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2014 rok.

IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.