Dziś jest: Wtorek, 23 kwietnia 2019 r.

Imieniny: Jerzego Wojciecha Idziego

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...

 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

 • A
 • A
 • A

Sesja Rady Gminy - 27.04.2016

W dniu 27 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 2. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.
 3. Zaciągnięcia kredytu.
 4. Zaciągnięcia pożyczki.

VII. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

VIII. Sprawy różne.

IX. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 23.03.2016

W dniu 23 marca 2016 roku (środa)o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XX Sesję Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.

IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.

V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio w 2016 roku.
2. Wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
4. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
5. Zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.
6. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

VII. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu za rok 2015.

VIII. Sprawy różne.

IX. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 30.12.2015

W dniu 30 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbedzie się XVIII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej. VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 2. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 3. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
 4. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.
 5. Określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
 6. Przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Brzeźnio na 2016 rok.
 7. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brzeźnio na 2016 rok.
 8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.
 9. Uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
VII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
VIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2015 rok.
IX. Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno - Socjalnej za 2015 rok.
X. Informacja dotycząca działalności Rady Gminy za 2015 rok.
XI. Sprawy różne.
XII. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

W dniu 24 GRUDNIA 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny

W dniu 24 GRUDNIA 2015 r. (Wigilia) Urząd Gminy Brzeźnio będzie nieczynny.
W sprawach nagłych związanych z USC prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 507 024 725 lub 43 820 37 70.

Sesja Rady Gminy - 16.12.2015

W dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu XVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej. VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 2. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030.
VII. Sprawy różne
VIII. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 21.10.2015

W dniu 21 października 2015 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio-Lipno- Etap I od km 0+000 do km 2+244,70”.
 2. Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sieradzu na kadencję lat 2016 – 2019.
 3. Udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Idziego w Brzeźniu.
 4. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Sesja Rady Gminy - 09.09.2015

W dniu 09 września 2015 roku (środa o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
II. Wręczenie stypendiów Gminy Brzeźnio dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
III. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami Rady Gminy.
IV. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
V. Informacja o działalności Rady Powiatu.
VI. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Uchylenia uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu gminy Brzeźnio.
 2. Zaliczenia dróg o oznaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
 3. Pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
 4. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu – Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sieradzu na realizację zadania polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej – ul. Topolowa w Brzeźniu poprzez wymianę istniejącego kanału deszczowego”.
 5. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 6. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2015-2030.
VIII. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I-wsze półrocze 2015 roku.
IX. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo – wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego.
X. Sprawy różne:
XI. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.