Dziś jest: Wtorek, 19 stycznia 2021 r.

Imieniny: Henryka Marty

 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio

29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka


14 stycznia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźniu odbył się IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków. W tym roku wyjątkowo, po raz pierwszy w wersji online. Do przeglądu zgłosiło się 23 wykonawców w wieku od 3 do 6 lat. Podziękowania dla Uczestników, Rodziców i Nauczycieli oraz dla Komisji za ich trudną i odpowiedzialną pracę.

Zapraszamy wszystkich wykonawców po odbiór nagród do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu.
Nagrania dostępne na kanale GOK na YouTube: https://youtu.be/Q7CV8oa1psg oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/Gminny-Osrodek-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Brze%C5%BAniu-101447825251372
 • A
 • A
 • A

Lista beneficjentów ostatecznych

LISTA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

PN. „STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO”.

Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-427/13-00 z dnia 10.10.2013 r

XI edycja konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego jest wyrazem uznania dla przedsiębiorców, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji za ich wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarki regionu. Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:

„Duże Przedsiębiorstwo”
„Średnie Przedsiębiorstwo”
„Małe Przedsiębiorstwo”
„Mikroprzedsiębiorstwo”
„Rodzinne Gospodarstwo Rolne”
„Przedsiębiorstwo Rolne”

Czytaj więcej...

Wycieczka dzieci do Zakopanego

Uczniowie z terenu Gminy Brzeźnio uczestnikami warsztatów ekologicznych w Zakopanem.

Hufiec ZHP Łask rozpoczął realizację projektu „Pomocna dłoń - wypoczynek dzieci z terenów klęsk żywiołowych”. W ramach projektu zorganizowano 5-cio dniową wycieczkę w dniach 24 - 28 marca 2014 r. do Zakopanego, w której uczestniczy 144 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Brzeźnio. Koszt uczestnictwa w wycieczce wyniósł 130 zł. Hufiec ZHP Łask oprócz atrakcyjnego pobytu zapewnia uczestnikom wyprawkę szkolną o wartości 145 zł. Opiekunom oraz uczniom życzymy miłego pobytu.

Wykluczenie cyfrowe

STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BRZEŹNIO

ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA - 8.04.2014

Wójt Gminy Brzeźnio podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzeźnio". Projekt realizowany będzie w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Gminy Brzeźnio.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

 • zakup 65 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz zapewnieniem dostępu do sieci Internet,
 • zakup 97 sztuk komputerów z oprogramowaniem, 8 sztuk drukarek dla jednostek organizacyjnych gminy (szkoły, biblioteki, GOK) oraz zapewnieniem dostępu do sieci Internet,
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu, podstaw obsługi programów biurowych i z innych umiejętności niezbędnych do właściwego wykorzystywania przekazanego sprzętu.

Okres realizacji przedsięwzięcia:

 • okres kwalifikowalności wydatków dla projektu 01.03.2013-31.12.2015r.
 • okres trwałości projektu – 5 lat od dnia 31.12.2015r.

Całkowity koszt projektu: 883 870,15 zł (100% dofinansowania ze środków zewnętrznych), w tym:

 • 751 289,62 zł z budżetu środków europejskich,
 • 132 580,53 zł ze środków publicznych krajowych

 

Termin naboru uczestników projektu - od 10 do 18 marca 2014 roku.

ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW DO DNIA - 27.03.2014

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Brzeźnio

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o wysokości dochodów oraz liczbie osób tworzących gospodarstwo domowe
Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Priorytet 1 – karta ocen potencjalnych uczestników projektu
Priorytet 2 – karta ocen potencjalnych uczestników projektu
Priorytet 3 – karta ocen potencjalnych uczestników projektu
Priorytet 4 – karta ocen potencjalnych uczestników projektu
Umowa użyczenia

Targi edukacyjne

W dniu 20 marca 2014 r. w godz. 10.00-15.00 w Sali „C” Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbędą się Targi Edukacyjne. W trakcie targów uczniowie gimnazjów będą mogli zapoznać się z ofertą kształcenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki i oraz innych placówek edukacyjnych.

50 000 zł dotacji dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czytaj więcej...

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.