Dziś jest: Niedziela, 20 października 2019 r.

Imieniny: Ireny Jana

 • 9.08.2019 - IV Nocny Turniej Piłkarski
 • 9.08.2019 - IV Nocny Turniej Piłkarski
 • 9.08.2019 - IV Nocny Turniej Piłkarski
 • 9.08.2019 - IV Nocny Turniej Piłkarski
 • 9.08.2019 - IV Nocny Turniej Piłkarski

9.08.2019 - IV Nocny Turniej Piłkarski

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

 • A
 • A
 • A
Zawiadamiam wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych, że została wszczęta procedura szacowania szkód w uprawach rolnych ze względu na wystąpienie suszy.

1. Zgodnie z aktualnym monitoringiem suszy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wystąpienie suszy na terenie Gminy Brzeźnio objęło następujące uprawy:
 • zboża jare na I, II i III kategorii gleb,
 • zboża ozime, kukurydzę, rzepak, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, łąki i pastwiska na I i II kategorii gleb,
 • warzywa gruntowe, drzewa owocowe na I kategorii gleb.

Kategoria gleby I odpowiada w uproszczeniu V i VI klasie bonitacyjnej, kategoria gleby II klasie IV, kategoria gleby III klasie III bonitacji gleb.

2. W celu otrzymania pomocy w postaci kredytów klęskowych lub innej pomocy rolnicy, u których wystąpiły szkody suszowe w/w wymienionych uprawach, mogą zgłaszać straty wypełniając wniosek wraz z oświadczeniem Nr 1 i 2.

3. Druki wniosków z oświadczeniami można pobrać w Urzędzie Gminy Brzeźnio pok. Nr 6 lub 5 (parter budynku), ze strony internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi www.lodzkie.eu (w zakładce gospodarka – rolnictwo - szkody w gospodarstwach rolnych - szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 roku).

4. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami należy składać bezpośrednio do tutejszego Urzędu - sekretariat w terminie do 19 lipca 2019 r. Szacowanie szkód w uprawach rolnych przez komisje będzie możliwe jedynie w uprawach, które będą znajdowały się w gruncie.

5. Na dzień dzisiejszy tj. 3 lipca 2019 roku Urząd Gminy nie posiada wytycznych dotyczących udzielania przez Rząd pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

6. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2019 rok, złożonego w ARiMR w Sieradzu. Powierzchnia Użytków Rolnych we wniosku winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich tabela 8 ( oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych ).

7. UWAGA – jeżeli nie będą wypełnione oświadczenianr 1 i 2 do wniosku lub brak będzie kserokopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2019 r. – wniosek o szacowanie szkód pozostanie bez rozpatrzenia.

8. Prosimy uważnie czytać objaśnienia pod wnioskiem i załącznikami.

9. Wszystkich poszkodowanych właścicieli gospodarstw rolnych zachęcam do składania wniosków.


Wójt Gminy
/-/ Dorota Kubiak

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.