Dziś jest: Sobota, 17 listopada 2018 r.

Imieniny: Grzegorza Salomei

  • 2018.08.05 Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
  • 2018.08.05 Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
  • 2018.08.05 Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
  • 2018.08.05 Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości
  • 2018.08.05 Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

2018.08.05 Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Wyszukiwarka

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Sejm RP ustanowił 12 listopada tego roku dniem wolnym od pracy.

URZĄD GMINY W BRZEŹNIU W DNIU 12 LISTOPADA 2018 R. JEST NIECZYNNY

  • A
  • A
  • A

Zawiadamiam wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych, że została wszczęta procedura szacowania szkód w uprawach rolnych ze względu na wystąpienie suszy.

 1. Według komunikatów Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach klęska suszy objęła na terenie gminy Brzeźnio gleby kategorii I – bardzo lekkie (VI i V klasa bonitacji gleb). Straty na naszej gminie można szacować tylko na tych glebach.

2. W celu otrzymania pomocy w postaci kredytów klęskowych rolnicy, u których wystąpiły szkody suszowe w następujących uprawach: zboża ozime i jare, rośliny strączkowe, krzewy owocowe, mogą zgłaszać straty wypełniając wniosek wraz z oświadczeniem Nr 1 i 2.
Podane we wniosku straty w innych roślinach niż w/w nie będą szacowane.

3.Druki wniosków z oświadczeniami można pobrać ze strony internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.lodzkie.eu/data/other/wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_3.pdf
http://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_1.pdf
http://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_1.pdf
lub w Urzędzie Gminy Brzeźnio pok. Nr 6 lub 5 na parterze.

4. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami należy składać bezpośrednio do tutejszego Urzędu w terminie do 16 lipca 2018 r. ale nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

5. Pomoc kredytowa będzie przysługiwać rolnikowi tylko w przypadku, gdy wyszacowane straty będą wynosiły więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej i zwierzęcej.

6. Na dzień dzisiejszy tj. 4 lipca 2018 roku Urząd Gminy nie posiada wytycznych dotyczących udzielania przez Rząd innej pomocy.

7. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2018 rok, złożonego w ARiMR w Sieradzu. Powierzchnia Użytków Rolnych we wniosku winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.

8. UWAGA – jeżeli nie będą wypełnione oświadczenianr 1 i 2 do wniosku lub brak będzie kserokopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 r. – wniosek o szacowanie szkód pozostanie bez rozpatrzenia.

9. Prosimy uważnie czytać objaśnienia pod wnioskiem i załącznikami.

10. Wszystkich poszkodowanych właścicieli gospodarstw rolnych zachęcam do składania wniosków.
 

Wójt Gminy
/-/ Kubiak Dorota

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.