Dziś jest: Wtorek, 23 kwietnia 2019 r.

Imieniny: Jerzego Wojciecha Idziego

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...

  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

  • A
  • A
  • A

Zawiadamiam wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych, że została wszczęta procedura szacowania szkód w uprawach rolnych ze względu na wystąpienie suszy.

 1. Według komunikatów Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach klęska suszy objęła na terenie gminy Brzeźnio gleby kategorii I – bardzo lekkie (VI i V klasa bonitacji gleb). Straty na naszej gminie można szacować tylko na tych glebach.

2. W celu otrzymania pomocy w postaci kredytów klęskowych rolnicy, u których wystąpiły szkody suszowe w następujących uprawach: zboża ozime i jare, rośliny strączkowe, krzewy owocowe, mogą zgłaszać straty wypełniając wniosek wraz z oświadczeniem Nr 1 i 2.
Podane we wniosku straty w innych roślinach niż w/w nie będą szacowane.

3.Druki wniosków z oświadczeniami można pobrać ze strony internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.lodzkie.eu/data/other/wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_3.pdf
http://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_1.pdf
http://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_1.pdf
lub w Urzędzie Gminy Brzeźnio pok. Nr 6 lub 5 na parterze.

4. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami należy składać bezpośrednio do tutejszego Urzędu w terminie do 16 lipca 2018 r. ale nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

5. Pomoc kredytowa będzie przysługiwać rolnikowi tylko w przypadku, gdy wyszacowane straty będą wynosiły więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej i zwierzęcej.

6. Na dzień dzisiejszy tj. 4 lipca 2018 roku Urząd Gminy nie posiada wytycznych dotyczących udzielania przez Rząd innej pomocy.

7. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2018 rok, złożonego w ARiMR w Sieradzu. Powierzchnia Użytków Rolnych we wniosku winna być zgodna z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich.

8. UWAGA – jeżeli nie będą wypełnione oświadczenianr 1 i 2 do wniosku lub brak będzie kserokopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2018 r. – wniosek o szacowanie szkód pozostanie bez rozpatrzenia.

9. Prosimy uważnie czytać objaśnienia pod wnioskiem i załącznikami.

10. Wszystkich poszkodowanych właścicieli gospodarstw rolnych zachęcam do składania wniosków.
 

Wójt Gminy
/-/ Kubiak Dorota

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.