Dziś jest: Piątek, 24 maja 2019 r.

Imieniny: Joanny Zuzanny

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...

  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

  • A
  • A
  • A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ – zwołuję i zapraszam na XLII Sesję Rady Gminy Brzeźnio, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XLII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
2. Zmiany uchwały Nr XL/246/2018 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 25.04.2018 roku w sprawie wykupu działki oznaczonej nr 252/1 o pow. 26 m2 położonej we wsi Nowa Wieś.
3. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2017 rok:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok;
c) dyskusja;
d) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2017 rok.
5. Udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2017 rok:
a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2017 rok;
b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnio za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu gminy;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
d) dyskusja;
e) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2017 rok.
VII. Informacja o działalności kulturalnej na terenie Gminy.
VIII. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy za 2017 rok.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Paweł Sobczak

























Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.