Dziś jest: Sobota, 19 stycznia 2019 r.

Imieniny: Henryka Marty

 • 13.01.2018 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków
 • 13.01.2018 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków
 • 13.01.2018 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków
 • 13.01.2018 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków
 • 13.01.2018 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków

13.01.2018 Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków

Wyszukiwarka


Mieszkańcy Gminy.

W dniu 19.01.2019 r. (sobota) o godz. 12.00 na terenie gminy
zostaną włączone na okres 1minuty syreny alarmowe
upamiętniające Ś.P. Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska.

 

 • A
 • A
 • A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ – zwołuję i zapraszam na XXXX Sesję Rady Gminy Brzeźnio, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXXX Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zmiany uchwały Nr XXII/129/2012 Rady Gminy w Brzeźniu z dnia 23 października 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Gminy Brzeźnio.
 2. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnio.
 3. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brzeźnio.

VII. Informacja z realizacji Programu współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
VIII. Sprawy różne:
IX. Zamknięcie obrad XXXX Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/Paweł Sobczak


 

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.