Dziś jest: Sobota, 23 marca 2019 r.

Imieniny: Pelagii Feliksa

  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
  • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi uruchomił nabór wniosków na program „Czyste Powietrze”. Program polega na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Osoby zainteresowane pomocą przy sporządzaniu wniosku oraz konsultacją, prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod numerem tel. 438203026. Pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela p. Magdalena Matusiak ekspert w sprawach odnawialnych źródeł energii oraz energetycznych zatrudniony przez Urząd Gminy w dniach: poniedziałki 16.30 -18.30; środy 16.30 -18.30 

  • A
  • A
  • A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/ – zwołuję i zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Brzeźnio, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio w 2018 roku.
2. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
3. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
4. Podziału Gminy Brzeźnio na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
5. Ustalenia w Gminie Brzeźnio stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6. Wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.
7. Dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.
8. Zaciągnięcia kredytu.
9. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
10. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2018-2030.
VII. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu za 2017 rok.
VIII. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźniu za rok 2017 i plan potrzeb na rok 2018.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Paweł Sobczak
 

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.