Dziś jest: Sobota, 20 października 2018 r.

Imieniny: Ireny Jana

 • A
 • A
 • A

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Brzeźnio, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:


I. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brzeźnio oznaczonej nr działek 465/2, 471/2, 474/2, 470 o pow. 0.1967 ha.
 2. Ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 3. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniowych pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 4. Przyjęcia „Programu współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
 5. Zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
 6. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim.
 7. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Juliana Tuwima w Ostrowie.
 8. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wacławy Matusiak W Brzeźniu.
 9. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Barczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie.
 10. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 11. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2017 – 2030.

VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny.
VIII. Sprawy różne:

 1. Informacja w sprawie przekazania OSP Zapole zestawu ratownictwa Holmatro zakupionego ze środków otrzymanych z Województwa Łódzkiego.

IX. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.