Dziś jest: Niedziela, 22 lipca 2018 r.

Imieniny: Marii Magdaleny

  • A
  • A
  • A

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Brzeźnio, która odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. 1. Sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brzeźnio oznaczonej nr działki 433 o pow. 0,2517 ha.
  2. Sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brzeźnio oznaczonej nr działek 525, 527 o pow. 0,4950 ha.
  3. Zmiany uchwały Nr XXXIII/190/2017 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Barczew”.
  4. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/199/2017 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/55/2011 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 4 października 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeźnio.
  5. Zmiany uchwały Nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiary zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
  6. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 7. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2017 – 2030.

VII. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za I półrocze 2017 roku.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy. 

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.