Dziś jest: Środa, 20 czerwca 2018 r.

Imieniny: Diny Bogny

  • 2018.06.06 Projekcja Filmu dokumentalnego Łowcy Miodu
  • 2018.06.06 Projekcja Filmu dokumentalnego Łowcy Miodu
  • 2018.06.06 Projekcja Filmu dokumentalnego Łowcy Miodu
  • 2018.06.06 Projekcja Filmu dokumentalnego Łowcy Miodu
  • 2018.06.06 Projekcja Filmu dokumentalnego Łowcy Miodu

2018.06.06 Projekcja Filmu dokumentalnego Łowcy Miodu

Wyszukiwarka

  • A
  • A
  • A
Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Gminy Brzeźnio, która odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Barczewie.
2. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2016 rok:
a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok;
c) dyskusja;
d) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2016 rok.
4. Udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2016 rok:
a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2016 rok;
b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnio za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu gminy;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
d) dyskusja;
e) uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2016 rok.
VII. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy w 2016 roku.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.