Dziś jest: Sobota, 23 marca 2019 r.

Imieniny: Pelagii Feliksa

 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.
 • Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Z okazji Dnia Kobiet 9 marca 2019 r. w „Zajeździe Tumidaj” spotkało się ponad 140 pań z terenu Gminy Brzeźnio.

Wyszukiwarka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi uruchomił nabór wniosków na program „Czyste Powietrze”. Program polega na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Osoby zainteresowane pomocą przy sporządzaniu wniosku oraz konsultacją, prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod numerem tel. 438203026. Pomocy przy wypełnianiu wniosków udziela p. Magdalena Matusiak ekspert w sprawach odnawialnych źródeł energii oraz energetycznych zatrudniony przez Urząd Gminy w dniach: poniedziałki 16.30 -18.30; środy 16.30 -18.30 

 • A
 • A
 • A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446/ – zwołuję i zapraszam na XXX Sesję Rady Gminy Brzeźnio, która odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku (środa) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnio w 2017 roku.
 2. Sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Brzeźnio oznaczonej nr działek 415, 416, 417 o pow. 271 m2.
 3. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.
 4. Określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
 5. Ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio.
 6. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Brzeźnio.
 7. Wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
 8. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
 9. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 10. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 11. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2017 – 2030.
VII. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu za 2016 rok.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Paweł SobczakStrony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.