Dziś jest: Wtorek, 19 stycznia 2021 r.

Imieniny: Henryka Marty

  • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
  • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
  • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
  • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
  • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio

29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka


14 stycznia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźniu odbył się IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek dla Przedszkolaków. W tym roku wyjątkowo, po raz pierwszy w wersji online. Do przeglądu zgłosiło się 23 wykonawców w wieku od 3 do 6 lat. Podziękowania dla Uczestników, Rodziców i Nauczycieli oraz dla Komisji za ich trudną i odpowiedzialną pracę.

Zapraszamy wszystkich wykonawców po odbiór nagród do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźniu.
Nagrania dostępne na kanale GOK na YouTube: https://youtu.be/Q7CV8oa1psg oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/Gminny-Osrodek-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Brze%C5%BAniu-101447825251372
  • A
  • A
  • A


Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu

Projekt o nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie
IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Miejsce realizacji projektu: Brzeźnio ul. Wspólna 44
Termin realizacji projektu: od 7.03.2016 r. do 30.12.2019 r.

Celem projektu
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Brzeźnio, w Gminie Brzeźnio.
Realizacja powyższego celu wpłynie na wzmocnienie polityki zrównoważonego rozwoju (energetycznego i niskoemisyjnego) środowiska w regionie łódzkim, poprzez wzrost efektywności energetycznej infrastruktury położonej na terenie województwa łódzkiego, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.
Projekt jest zgodny i spójny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej. Projekt propaguje wymogi dotyczące zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia jego skutków, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem.

Opis projektu
Założeniem jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Brzeźnio. Energochłonna kotłownia z przestarzałą instalacją, stolarka, ściany i dach bez właściwej izolacji cieplnej powodują duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i wysoką emisję zanieczyszczeń. Budynek (lata 80–te XX w.) wymaga modernizacji skutkującej poprawą efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego o co najmniej 25%.

W tym celu zaplanowano:
• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, piwnicy, stropodachu oraz stropu
• wymianę starej stolarki okiennej i drzwi,
• wymianę starych opraw i źródeł światła na nowe typu LED,
• montaż układu paneli fotowoltaicznych (budowa instalacji fotowoltaicznej PV on-grid),
• modernizację instalacji grzewczej (demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji, nowych grzejników z zaworami termostatycznymi),
• montaż nowego źródła ciepła z wymianą układu grzewczego i systemem monitorowania.

Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się do zmniejszenia wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku, obniżenia kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia oraz ograniczenie strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.
W ramach projektu w przypadku instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej biorącym udział w projekcie, Gmina (Wnioskodawca) będzie zawierała umowę prosumencką.

Źródła finansowania /wartości kosztorysowe/
Całkowita wartość projektu: 1 773 887,03 zł. Dofinansowanie UE: 1 048 542,18 zł. (85% wydatków kwalifikowalnych)

Planowane efekty
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzeźniu z zastosowaniem form czystych źródeł energii (tzw. alternatywnych, odnawialnych) bezpośrednio wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego infrastruktury publicznej Gminy oraz spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii, przysparzając korzyści ekonomiczne.
Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza w Gminie Brzeźnio.
Podjęte działania spowodują zmniejszenie zużycia energii i paliw w sektorze publicznym (w budynku użyteczności publicznej) tj. budynku Urzędu Gminy Brzeźnio poprzez zastosowanie najnowszych technologii pozwalających na efektywne i oszczędne korzystanie z energii cieplnej i elektrycznej oraz poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (energia odnawialna słoneczna), które jednocześnie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne Gminy (poprzez ograniczenie ryzyka awarii zasilania budynku).

 

Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.